Brev till myndigheterna.

Ibland blir man imponerad över vilka paragrafryttare som finns inom myndigheterna. Följande är ett (lätt redigerat för att undvika onödiga utpekanden) brev jag skickat till en kommunal myndighet som handhar parkeringsböter apropå den mest idiotiska p-bot jag nånsin hört talas om. Och då har jag ändå blivit p-botad av parkeringsväktare som uppträtt på gränsen till efterblivet i sin nitiskhet. Enjoy!

"ORT 2010-10-07

Angående bestridande av parkeringsanmärkning nr:0666*****

Parkeringsanmärkningen utfärdades av parkeringsvakt  *** på Storgatan 51A i Umeå 2010-10-01 för tiden 16:40-16:47 och fordonet ******t (TAXI)och bestrids på grund av dess extrema orimlighet eftersom p-avgift erlagts med svenska kronor: 20 genom sms.

Min anställde, NN, hade parkerat i enlighet med uppsatta markeringar och vägmärken och skickat sms-avgiften till för ändamålet utsatt telefonnummer varpå 20 SEK drogs från hans kontantkort. Kort därpå hade han noterat att, vad han trodde, det sedvanliga svars-smset om att avgiften var erlagd  kom men han kontrollerade det inte eftersom han stod i en kassa för att betala.

När han sedermera kom ut till bilen igen möter han er parkeringsvakt som är i full färd med att skriva ut en p-bot. Självklart ifrågasätter han rimligheten i det hela men får ett högst nonchalant och otrevligt svar som i korthet beskriver att han har missat mellanslaget mellan parkeringszonen och registreringsnumret på bilen och därför är det inte giltigt! Då noterar han att vad han trodde var svaret om erlagd avgift i själva verket var ett påpekande om att mellanslaget saknades. Något varken han eller någon annan skulle ha antagit eftersom det inte på något sätt  frångår den normala rutinen att det dyker upp ett sms som svar på det man skickat själv...

Grunderna på varför vi då bestrider parkeringsanmärkningen är alltså följande:

1.       Parkeringsavgiften var erlagd till fullo eftersom 20SEK dragits från kontantkortet och har inte till dags dato återbetalats på något vis.

2.       Uppenbarligen kände er parkeringsvakt till vilken bil det gällde eftersom hon direkt kunde förklara att felet var det saknade mellanslaget i smset istället för att helt och hållet hävda att avgiften bara inte var erlagd.

3.       Att man skulle få en parkeringsanmärkning över en sån petitess när man i själva verket försökt att följa rådande regler till punkt och pricka är ju fullständigt absurt och allt igenom kontraproduktivt i sammanhanget då det endast tjänar till att öka allmänhetens förakt gentemot parkeringsvakter och parkeringsbestämmelser! Det är ju som att uppmana till att felparkera eftersom man ändå kan få en parkeringsanmärkning oavsett om man betalat för sig eller inte och det kan ju rimligtvis inte vara myndighetens avsikt?

Vidare skulle jag också uppskatta att ni påpekar åt parkeringsvakt nr:*** att ett lite trevligare bemötande gentemot människor i hennes yrkesmässiga vardag  troligen skulle underlätta inte bara hennes utan alla parkeringsväktares värv då ett otrevligt och övernitiskt  bemötande bara ytterligare späder på allmänhetens ovilja gentemot yrkeskåren som helhet. Alla har vi ett jobb att utföra men det finns ingen orsak till att inte sköta det på ett snyggt sätt så långt det är möjligt.

Då betalning av parkeringsanmärkningen redan skett enligt uppmaning så skall beloppet 350SEK återbetalas till konto i Swedbank tillhörande NN.

 

Bifogar även en kopia av parkeringsanmärkningen för att undanröja möjligheter till missförstånd.

Med Vänliga Hälsningar                                  Höstmörker, Styrelseordförande, NN AB"


RSS 2.0